Logotyp strony


Historia

Historia Głogówka

Głogówek pomimo, iż jest niewielkim miasteczkiem posiada zarówno bardzo ciekawą i bogatą historię, jak również może poszczycić się wieloma zabytkami.

Pierwsza wzmianka o Głogówku pojawia się w źródłach ruskich w 1076 roku. Nazwę swoją miasto zawdzięcza rosnącym tu ongiś bujnie krzewom głogu. W źródłach czeskich używana jest nazwa Horny Glogov, w niemieckich Klein Glogau lub Kraut Glogau. Prawa miejskie Głogówek otrzymał w 1275r. mocą przywileju jednego z opolskich Piastów. Do roku 1532 gród był częścią księstwa opolsko-raciborskiego, by stać się później własnością Habsburgów. W 1561 roku wydzierżawiają go Oppersdorffowie i władają nim do 1801r.Rodzina ta, a ściślej kilku jej wybitnych przedstawicieli odegrało znaczącą rolę w historii zarówno miasta, jak i Polski.

Głogówek bogaty jest nie tylko w zabytki ale również w wydarzenia. Jednym z ważniejszych jest pobyt króla Polski Jana Kazimierza, który wraz z małżonką Marią Ludwiką w czasie najazdu Szwedów w dniach 17.10.1655 do 18.12.1655r. przebywał w głogóweckim zamku, nadając tym samym miastu rangę stolicy Polski. Stąd para monarsza udała się w listopadzie tegoż roku na zjazd senatorów, który zaowocował słynnym Uniwersałem Opolskim, stanowiącym odezwę do narodu, by walczył ze szwedzkim agresorem. W czasie tych gorących dni gościli w Głogówku: hetman Stefan Czarnecki wraz z małżonką, słynny poeta barokowy Jan Andrzej Morsztyn, a także Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla. Przyjaźń Oppersdorffów z parą monarszą utrzymywała się jeszcze przez długie lata. Dowodem tego jest ponowna wizyta Jana Kazimierza w lipcu 1669r., kiedy to już jako abdykant podążał do księstwa Nevers we Francji.

W okresie "potopu" pobliski klasztor oo. Paulinów w Mochowie użyczył schronienia słynnemu jasnogórskiemu obrazowi Matki Boskiej. Dzieło to powróciło do Częstochowy wraz z orszakiem królowej Marii Ludwiki, która opuściła Głogówek dopiero w czerwcu 1656r.

Drugim istotnym wydarzeniem jest pobyt wybitnego niemieckiego kompozytora Ludwika van Beethovena. Kompozytor pracował tu nad ukończeniem IV-symfonii B-dur op 60, którą potem zadedykował hrabiemu Franciszkowi Joachimowi Oppersdorff. Rodzina Oppersdorffów przechowywała skrzętnie korespondencję z artystą, a także klawesyn, na którym koncertował. Instrument obecnie znajduje się w Muzeum Wnętrz w Pszczynie. Pobyt kompozytora dokumentuje kamień pamiątkowy.

Geschichte

Głogówek ( Oberglogau ) ist nicht nur reich an Sechenwürdigkeiten, sondern auch an Ereignissen. Die erste Überlieferung über Glogowek erschien 1076 in den russichen Quellen. Die Stadt verdankt ihren Namen dem hier früher wachsenden üppigen Hagedornsträuchern. In den tschechischen Quellen gebraucht man den Namen Horny Glogov und in den deutschen Klein Glogau oder Kraut Glogau. Die Stadtrechte erhielt Glogowek 1275 kraft des Privilegs eines der Piasten von Opole (Oppeln). Bis 1532 war die Burg ein Teil des Opolsko-Raciborskie Fürstentums und wurde anschließend zum Eigentum der Habsburgen. 1561 pachtete es die Familie Oppersdorff und herrschten hier bis 180. Dieses Geschlecht, oder eigentlich einige berühmte vertreter spielten eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Stadt.

Eines der wichtigsten ist der Aufenhalt des polnischen Königs Jan Kazimierz, welcher sich zusammen mit seiner Gemahlin Maria Ludwika während des feindlichen Einfalles der Schweden in den Tagen vom 17.10.1655 bis 18.12.1655 im Oberglogauer Schloß aufhielt und damit der Stadt den Rang der polnischen Hauptstadt gab. Von hier begab sich das Königspaar im November dieses Jahres zum Senatorenkongreß, der mit der bekannten Oppelner Königsbotschaft an das Volk endete, einem Aufruf zum Kampf mit dem schwedischen Aggresor. Die Freunschaft der gräflichen Familie Oppersdorff zum Königspaar wurde noch über wiele Jahre hinaus gepfegt. Als Beweis dafür kann der erneute Besuch Jan Kazimierz im Monat Juli 1669 im Oberglogauer Schloß dienen, als er sich nach seiner Abdankung nach dem Fürstentum (Herzogtum) Nevers in Frankreich begab.

In diesen aufregenden Tagen hielten sich in Oberglogau der Hetman ( Feldherr) Stefan Czarnecki mit seiner Gemahlin, der berühmte Barockdichter Jan Andreas Morsztyn und selbst Jakub Sobieski, der Vater des zukünftigen Königs auf. Zur Zeit der 'Sündflut' wurde im nahe liegenden Kloster der Pauliner Mönche in Mochau dem berühmten Bild der Tschestochauer Gottesmutter der Unterschlupf erteilt. Dieses Kunstwerk wurde nach Tschenstochau zurück geführt, als die Königin Maria Ludwika mit ihren Gefolge im Juni 1656 Oberglogau verließ. In einem der Gemächer des Unteren Schloßes befindet sich eine dem Aufenhalt des Königs gewidmete Gedenkstube.

In dessen stilisierten Inneren befindet sich die stattliche farbenreiche Bleiglasmalerei, welche den Herrscher darsteltt und die reichen ikonographischen Unterlegen des Königs sowie der damaligen Gastgeber, der Familie Oppersdorff. Das zweite wesentliche ( sachdienliche ) Ereigniss ist der Aufent halt des berühmten ( bedeuntsenden ) deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven. Der Komponist arbeitete hier an der Beendigung der IV Symphonie B-dur op. 60, die er dann dem Grafen Franz Joachim von Oppersdorff widmete. Die Familie Oppersdorff verwahrte emsig den Schriftverkehr mit dem Künstler, wie auch das Cembalo, womit er konzertierte. Zu Zeit befindet sich das Intrument im Museum für Innenaustattungen in Pszczyna ( Pleß).

Den Aufenhalt des Komponisten dokumentiert ein Gedenkstein

Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady